xin gởi đến anh em, một bé miền tây ngoan hiền dễ thương

đường lê hoàn, phường quang trung